Apart vele kerken, samen één Kerk  

Andreaskerk

Andreaskerk: Jac. van Heemskerckstraat 19, 3317 VL Dordrecht. tel. 078 – 618 26 95.

 

De Andreaskerk is een Hervormde, confessionele, wijkgemeente. Gemeenteleden wonen op het hele eiland van Dordrecht en daarbuiten. Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: “En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden”. Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen! Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Iedere zondag om 10.00 uur komen we samen om te zingen, uit de Bijbel (NBV) te lezen, te bidden en te luisteren naar wat God ons zeggen wil. Er zijn per jaar 6 doopdiensten en vijf keer vieren we het Heilig Avondmaal. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken, onder begeleiding van het orgel. Naast de gewone zondagse erediensten zijn er ook bijzondere diensten zoals een jeugddienst, gastendienst of oogstdienst. Tijdens deze diensten zingen we ook uit andere liedbundels o.l.v. onze muziekgroep die de liederen begeleidt. In de maanden februari en november zijn er middagdiensten die een onderwijzend karakter hebben.

 

Elke zondagochtend is er tijdens de dienst oppas voor kinderen van 0-3 jaar. Tevens is er kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar. Regelmatig drinken we na de dienst met elkaar een kopje koffie om de onderlinge band te versterken.

 

De Protestantse Contact Dienst is met name binnen de gemeente actief. Zo bezoeken de leden de ouderen en zorgen voor een kaartje bij een verjaardag. De Commissie Kerk in de Wijk zet zich in voor mensen in Wielwijk die hulp nodig hebben. Verder sluit ze zich aan bij activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Ieder jaar kiest de diaconie een goed doel, waaraan we extra aandacht besteden. Op verschillende manieren proberen we als gemeente geld in te zamelen voor het project.

 

Jezus Christus heeft ons de opdracht gegeven de blijde boodschap van het Evangelie uit te dragen in onze omgeving. Dit willen wij graag doen door er te zijn voor de ander, maar ook door middel van bijvoorbeeld een Alphacursus, de gastendienst, Vakantie Bijbel Klub, en de voedselbank.

 

We kennen in onze gemeente twee jeugdclubs: Flash (12-16 jarigen) en Power (16+). Zij komen iedere twee weken bij elkaar. Doordeweeks is er catechisatie voor de jeugd vanaf 12 jaar. Verder zijn er diverse gespreks- en Bijbelkringen. Ieder jaar na de zomervakantie starten we het nieuwe seizoen met een gezamenlijke activiteit. En zo zijn er nog veel meer activiteiten het jaar door waaraan u kunt deelnemen.

 

Meer informatie over onze wijkgemeente kunt u vinden via deze link.