Apart vele kerken, samen één Kerk  

Augustijnenkerk

De hervormde wijkgemeenten 2 en 7 te Dordrecht rekenen zich beide tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met overtuiging wil zij binnen de Protestantse Kerk in Nederland haar plaats innemen en ziet zij de gereformeerde leer als heilzaam voor heel kerk. De wijken 2 en 7 zijn fors van omvang en kennen een bloeiend verenigingsleven.

 

Kerkgangers komen vanuit heel de stad. Er is sprake van een trouwe opkomst tijdens de zondagse erediensten en betrokkenheid op elkaar. De wijkgemeenten 2 (Rondom de Augustijnenkerk) en 7 (Rondom de Pauluskerk) hebben dezelfde identiteit en werken daarom nauw samen.

 

Het zwaartepunt van het gemeenteleven ligt in de verkondiging van het Evangelie. Elke zondag wordt er gezamenlijk een morgen- en middagdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van een van beide wijken. In het kerkblad 'Kerk op Dordt' of onder genoemde website kunt u meer informatie over deze kerkdiensten lezen. Graag nodigen wij u uit om de diensten te bezoeken en bent u van harte welkom voor kennismaking en gesprek.

 

Wijkgemeente 2 heeft als kerkgebouw de Augustijnenkerk in gebruik. Deze is gelegen in de binnenstad. De voorzijde bevindt zich aan de Voorstraat 216, Dordrecht. De diensten worden gehouden 's morgens om 09.30 uur en 's middags om 17.00 uur. Op een paar uitzonderingen na zijn alle ochtenddiensten in de Augustijnenkerk en de middagdiensten in de Pauluskerk. Van 1 mei tot 31 oktober zijn de middagdiensten afwisselend in de Pauluskerk en de Grote Kerk.

 

Wat het jeugdwerk betreft is er de zondagschool en er zijn drie jeugdverenigingen. Verder kent de wijkgemeente bijbelgesprekskringen en een mannen- en een vrouwenvereniging. Binnen de wijkgemeente zijn drie zangkoren actief.

 

Meer informatie over onze wijkgemeente kunt u vinden via deze link.