Apart vele kerken, samen één Kerk  

AVG / privacy

 

 

Privacywetgeving en de kerk. In 2018 werd de AVG in Nederland van kracht. Deze letters staan voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de Nederlandse uitwerking van Europese wetgeving om de privacy van burgers te beschermen.

 

Daarom heeft ook de Hervormde Gemeente Dordrecht en haar wijkgemeenten een privacystatement vastgesteld. Dat wordt op de websites van de wijkgemeenten en op de centrale website www.pkn-dordrecht.nl gepubliceerd. Het is ook in gedrukte vorm in elk kerkgebouw aanwezig, als het goed is. Dat privacystatement ligt in de lijn van het model dat de landelijke Protestantse Kerk heeft opgesteld.afbeelding van hoofd

 

Ook krijgen alle mensen in de kerk die gegevens van mensen beheren instructie hoe om te gaan met die gegevens. Daarnaast is er voortaan centraal op het kerkkantoor een register van datalekken, dus als er ergens iets misgaat, moet dat geregistreerd worden. Als het gaat om een groot datalek moet dat gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mensen die het ergens niet mee eens zijn (zij zien gegevens of herkenbare foto’s ergens terug in uitingen van de kerk, waar ze moeite mee hebben en ook geen toestemming voor hebben gegeven) kunnen altijd contact opnemen met het bestuur van de lokale kerk. In onze situatie is dat voor dit punt het College van Kerkrentmeesters, die het AVG-dossier behartigt van de Hervormde Gemeente Dordrecht. Het College van Diakenen hebben als zelfstandig rechtspersoon een eigen Privacyverklaring opgesteld.

 

Adobe logo

Privacyverklaring College van Diakenen, versie 2.0    
 Adobe logo Privacyverklaring van Hervormde gemeente Dordrecht, versie 8.0    
 Adobe logo  Instructie voor databeheerders