Apart vele kerken, samen één Kerk  

De Bron

Onze missie: “Wij stellen ons ten doel om een open gemeenschap te vormen, waarin ouderen en jongeren, leden en belangstellenden, met respect voor ieders spiritualiteit, elkaar helpen te groeien in de omgang met God, in de gemeenschap met en dienst aan elkaar en in de dienst in en aan de samenleving”.


Kerkelijk centrum "De Bron" op Dudok - Erf 30, 3315 KA Dordrecht, tel. 078 - 622 84 42.

Wij zijn een gezinsrijke gemeente met een verscheidenheid in geloofsbeleving. We willen deze verscheidenheid als een sterk punt inzetten, waarbij in de gemeente geloofsvragen aan de orde kunnen worden gesteld en we elkaar stimuleren te groeien in ons geloof en als gemeente van Jezus Christus.

 

Onze identiteit

Wij werken aan een identiteit die zich kenmerkt door de volgende uitgangspunten:

  • de zondagse eredienst is het centraal verbindende element van onze gemeente;  we aanvaarden elkaar zoals God ons allen aanvaardt;
  • onze gemeente ziet om naar alle gemeenteleden van jong tot oud;
  • we zijn een open gemeente, in contact met de wijk en de kerken om ons heen;
  • we zijn een levende en uitnodigende gemeente voor alle wijkbewoners;
  • we zijn een gemeente die een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Leden

Het ledenbestand van onze wijkgemeente bestaat uit ongeveer 1000 adressen. De mate van betrokkenheid bij de gemeente verschilt. Door de locatie in een relatief nieuwe wijk zijn gezinnen met kinderen rijk vertegenwoordigd in onze gemeente. In de activiteiten die we ontplooien nemen we het gezin dan ook als belangrijk aandachtspunt. Bovenal willen we een gemeente zijn waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen.

 

Kerkgebouw

Onze wijkgemeente is gehuisvest in kerkelijk centrum "De Bron" dat stamt uit 2005 en een moderne, lichte en ook inspirerende sfeer heeft. Het is op ingenieuze wijze geïntegreerd in leef- en zorgcentrum "Het Polderwiel", waar een deel van onze oudere gemeenteleden woont. De zondagse eredienst in De Bron begint om 10.00 uur. Een actueel overzicht van kerkdiensten en activiteiten vindt u op onze website, waar u ook kerkdiensten kunt terugluisteren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de wijkgemeente De Bron kunt u vinden via deze link