Apart vele kerken, samen één Kerk  

Dubbeldam

De Wijnstok Dubbelsteijnlaan West 70, 3319 EM Dordrecht, tel 078 – 616 19 73

 

Kerk op Dubbeldam

Onze missie is: “Dichtbij God, elkaar en de wereld ”. We vieren, leren en dienen het verbond dat God met de mensen aangaat.

Diensten

Elke zondag wordt om 10.00 uur een eredienst gehouden. Kinderen kunnen naar de kinderkerk en voor de jeugd vanaf 12 jaar is er één keer per maand jeugdkerk. Naast de wekelijkse muzikale bijdrage van de organist verlenen ook de gemeenteband en de cantorij regelmatig hun medewerking aan de diensten. Verspreid over het jaar is er een aantal jeugddiensten en middagdiensten. Vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd en meerdere keren per jaar worden kinderen ten doop gehouden.

Gemeenteactiviteiten

Gedurende de week vinden veel activiteiten voor jongeren en ouderen plaats bijv. catechese, geloofsgesprek voor 16+ groep, jeugdclubs, huiskringen, leerhuis, cursussen vorming en toerusting, de inloop, de maandelijkse maaltijd “Vijf broden en Twee vissen” en de tweewekelijkse gebedsbijeenkomst. De jeugd beschikt over een eigen jeugdhonk: De Tros.

 

We zijn blij met Gods boodschap voor ons mensen en dat willen we niet geheim houden. Het Woord krijgt daarom ook via allerlei activiteiten handen en voeten zoals via ZWO (=Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), uitgezonden zendingswerkers, Rommeldam (een in mei/juni gehouden rommelmarkt op het kerkterrein met aandacht voor het pastoraat).

 

Graag heten we u welkom in onze gemeente.