Apart vele kerken, samen één Kerk  

Grote Kerk

Wie zijn wij? We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We vormen een rijk geschakeerde gemeente rond de oude citykerk, en een afspiegeling van de samenleving in haar veelkleurigheid. Onze leden en gastleden komen uit de hele stad en uit een wijde regio daaromheen. Ook wat betreft kerkelijke herkomst zijn we een oecumenisch gezelschap dat in respect voor deze diversiteit met elkaar omgaat.

 

Kerkdiensten Elke zondagmorgen is er om 10.30 uur een dienst in de Grote Kerk. Met een verzorgde liturgie, een vaste plaats voor kerkmuziek, een bijbels-actuele prediking, en aandacht voor de kinderen uit de gemeente. Voor tieners is er tijdens de kerkdienst regelmatig een eigen samenkomst. Eens per twee weken zijn er om 19.00 uur vespers, die een bijzonder muzikaal accent krijgen. In de vorm van orgelvespers, vieringen met andere instrumentale medewerking, cantatediensten, gezongen vespers, etc.

 

Andere activiteiten Op pastoraal en diaconaal gebied willen wij dienstbaar aanwezig zijn in de stad. De diaconie bezint zich in samenspraak met anderen doorlopend op de vraag hoe de dienst in de wereld vanuit de kerkdienst door kan gaan. Er zijn een leerhuis, diverse gesprekskringen, cursus- en catechesegroepen. Op verschillende niveaus worden ontmoetingen tussen gemeenteleden opgezet en onderhouden.

 

Oud gebouw, jong van geest De Grote Kerk is een samenbindende factor in onze gemeente. Behalve op zondag staat de kerk het grootste deel van het jaar bijna dagelijks open voor bezoekers. Veelal toeristen, soms ‘zoekers’. Een groot vrijwilligersapparaat (ca. 180 medewerkers) is hiervoor actief. Zowel op deze manier als in het ‘kerkelijk leven’ willen wij bewust een open kerk zijn, midden in de stad, en midden in deze tijd.

 

En wie bent u? Mogelijk voelt u zich aangesproken. Van onze kant zouden wij graag met u willen kennismaken. Weet u daarom van harte welkom in de Grote Kerk! Misschien tot ziens in een van onze diensten.

 

Meer informatie? Meer informatie over onze wijkgemeente kunt u vinden via deze link