Apart vele kerken, samen één Kerk  

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt ons financieel steunen door het geven van een gift of het benoemen van onze kerkelijke gemeente in uw testament. 
 

Legaten

Veel mensen denken na en geven aan hoe na het overlijden hun nalatenschap of een deel daarvan, verdeeld moet worden. Vastleggen in een testament is de manier om zeker te zijn dat de wilsbeschikking wordt uitgevoerd. Een testament betekent namelijk:

 “een in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand bepaalt wat na zijn of haar dood, met de nalatenschap zal geschieden.”

In een testament kan ook een nalatenschap aan een goed doel, zoals uw kerk, worden vastgelegd.

 

U kunt geld of bezittingen (of een deel ervan) bijvoorbeeld nalaten aan de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam of de Hervormde gemeente Dordrecht.

Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in een testament.

Daarin kunt u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk of voor een bepaalde wijkgemeente gebruikt moet worden.

 

U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen:

In de vorm van een legaat (a) of in de vorm van een erfstelling (b).

 

Ad a. Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of een kostbaar voorwerp, nagelaten wordt aan een in het testament genoemd persoon of instelling / organisatie.

 

Ad b. Erfstelling

Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instellingen / organisaties aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.

 

Notaris

Met het vastleggen van uw laatste wil begeeft u zich op het terrein van het erfrecht. Advies van en toetsing door een notaris is daarbij van groot belang. Bij de wet is geregeld dat alleen een notaris een testament kan opmaken. Tijdens het leven kan de inhoud van het testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt het opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de notaris eveneens een belangrijke rol.

 

 

Giften

Giften aan de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam of aan de Hervormde gemeente Dordrecht vallen onder zgn. ANBI-regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam en de Hervormde gemeente Dordrecht zijn namelijk door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Bij het opgeven van giften bij uw aangifte inkomstenbelasting geldt echter een minimum, de zogenaamde drempel. Deze drempel is 1% van uw drempelinkomen en is minimaal EUR 60,-.

Naast het minimum geldt er ook een maximum, te weten 10% van uw drempelinkomen.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

 

Nog interessanter is het om uw gift of giften in een overeenkomst vast te leggen voor een periode van 5 jaar of meer. Het voordeel is dat u geen rekening meer hoeft te houden met de drempel of met het maximum. U heeft daardoor een hoger bedrag aan aftrek van giften.

Wilt u meer weten over die overeenkomst dan kunt contact opnemen met het Kerkkantoor (telefoon: 078-6160007) of met één van de kerkrentmeesters in uw wijkgemeente.

De kerk adviseert u graag en helpt u desgewenst bij het invullen van de overeenkomst.

 

 

Rekeningnummers en ANBI

Bankrekeningnummers en informatie over ANBI kunt u vinden op de volgende informatiepagina's:

- informatie Hervormde gemeente Dordrecht

- informatie Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam