Apart vele kerken, samen één Kerk  

Pauluskerk

Pauluskerk, Nassauweg 1, 3314 ND Dordrecht. tel. 078 – 613 63 82

 

Wijkgemeente 7 staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt ondermeer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan schriftuurlijke en appellerende prediking in twee zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de Drie Formulieren van Enigheid. In de middag-diensten worden vaak de belijdenisgeschriften behandeld, opdat de gemeente gefundeerd wordt in het allerheiligst geloof. Er is een Plaatselijke regeling en een Beleidsplan waarin de identiteit van de wijkgemeente is vastgelegd en in praktische punten uitgewerkt.

 

Wijkgemeente 7 maakt gebruik van de Pauluskerk in de wijk Nieuw Krispijn. De leden van de wijkgemeente zijn voor een groot deel ook afkomstig van buiten deze wijk. Aangezien het voor de leden veelal een bewuste keuze is om met de Hervormde wijkgemeente 7 mee te leven, is de betrokkenheid op de wijkgemeente groot. Via open huis diensten, kerstvieringen, jeugdwerk en andere evangelisatie-activiteiten probeert de wijkgemeente zich ook te richten op de stadsomgeving waarin zij zich bevindt. Wijkgemeente 7 is nauw verbonden met de Hervormde wijkgemeente 2.

 

De kerkdiensten worden gehouden de ene zondag de morgendienst om 09.30 uur, de volgende zondag een middagdienst om 17.00 uur. Dit in wisselwerking met wijkgemeente 2. Tijdens de zomermaanden worden ook middagdiensten gehouden in de Grote Kerk. De diensten worden gepubliceerd in “Kerk op Dordt”.

 

Wat het jeugdwerk betreft is er de zondagschool en er zijn drie jeugdverenigingen. Verder kent de wijkgemeente bijbelgesprekskringen en een mannen- en een vrouwenvereniging. Binnen de wijkgemeente zijn drie zangkoren actief.

 

Meer informatie over onze wijkgemeente kunt u vinden via deze link.
via deze link