Apart vele kerken, samen één Kerk  

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf 25 mei niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam.

 

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de beheersing van onze kerkelijke organisatie. Dat betekent dat wij van alle kerkelijke gemeenteleden persoonsgegevens hebben geregistreerd in de ledenregistratie (hierna: LRP). Naast deze gegevens zijn ook e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens in LRP opgenomen voor zover deze bij ons bekend zijn.

Wij leggen wel bijzondere kenmerken vast. Dit kunnen gegevens zijn in een doopregister, huwelijk of van belijden. Deze registratie mag worden gekenschetst als bijzonder kenmerk.

In de financiële administratie worden die gegevens vastgelegd die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder worden gegevens geregistreerd die betrekking hebben op de diverse financiële acties (zoals de actie Kerkbalans, actie Solidariteitskas). Al deze actie gegevens worden geregistreerd in LRP subadministratie bijdragen.

 

Privacy statement

De Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam heeft een Privacy Statement opgemaakt. In dit document zijn opgenomen:

  1. Algemeen
  2. Verwerkingen vanwege de algemene organisatie & ledenadministratie
  3. Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk
  4. Bewaartermijnen
  5. Doorgifte aan derden

 

Wilt u meer weten klik dan op deze link

In dit Privacy Statement zijn alleen de onderdelen opgenomen, waar de verantwoordelijkheid op centraal niveau (bovenwijks) is belegd. Voor de onderdelen, waarvoor de wijkgemeenten verantwoordelijkheid dragen, wordt verwezen naar de betreffende Privacy Statements van de wijkgemeenten. Zie hiervoor de links hiernaast.

 

Privacy rechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het recht op dataportabiliteit feitelijk nieuwe rechten zijn. Recht op inzage: indien iemand op basis van de rechten die binnen de AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan