Apart vele kerken, samen één Kerk  

Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam

De gemeente bestaat uit de volgende wijkgemeenten:

- Wilhelminakerk-Petruskapel

- Ontmoetingskerk

- De Bron

- Dubbeldam

De gemeente is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde Kerk te Dordrecht, de Hervormde gemeente Dubbeldam en de Hervormde wijkgemeenten Sterrenburg en Noorderkerk.

Met de Hervormde gemeente te Dordrecht  werken we op vele punten samen en zullen we in de toekomst samengaan tot de Protestantse gemeente Dordrecht.

 

Verkoop Petruskapel

In het afgelopen jaar heeft de wijkgemeente rond de Wilhelminakerk en de Petruskapel zich beraden over de toekomst van de Petruskapel. Daarbij is de conclusie getrokken dat doorgaan in de huidige vorm niet langer mogelijk is. In het kader daarvan is in overleg tussen wijkkerkenraad, algemene kerkenraad en college van kerkrentmeesters besloten een koper voor de Petruskapel te zoeken.

Daarbij was de wens om de kapel een religieuze bestemming te laten houden en daarmee ook het medegebruik te kunnen continueren van de wijkgemeente en de huidige huurders zoals de Pioniersplek Staartlicht.......lees hier het gehele artikel