Apart vele kerken, samen één Kerk  

Sterrenburg

Ontmoetingskerk, Slangenburg 3,3328 DN Dordrecht. tel. 078-617 51 75 (eindpunt buslijnen 5 & 7 Sterrenburg)

 

Onze wijkgemeente heet u hartelijk welkom


Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.

Onze visie:

- kerk zijn in Sterrenburg, dienend present zijn in onze wijk en gastvrij voor mensen binnen en buiten Sterrenburg,

- ruimte bieden aan mensen hun geloof te voeden in vieringen en onderlinge ontmoetingen,

- inspirerend en herkenbaar voor jongeren en ouderen gemeente-zijn met een breed aanbod van activiteiten,

- samen groeien in het invulling geven aan ons geloof in woord en daad en een gemeente zijn waarin mensen met verschillende ideeën open staan voor elkaar, elkaar waarderen en ondersteunen.

 

Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in onze Ontmoetingskerk. Er is dan tijdens de viering oppas voor de allerkleinsten, Kinderdienst voor jongeren in de basisschoolleeftijd en om de week Tienerdienst voor middelbare scholieren.
Wij steken energie in het omzien naar elkaar in persoonlijk aandacht, in mooie liturgie, in wijkdiaconale activiteiten en in aandacht voor onze jongeren. Er is catechese voor jong en oud en daarnaast zijn er allerlei activiteiten, zoals Open Huis, de Knutselclub, de Church Chill Club, Kunst van geloven, de Ouderensoos, de cantorij Cantate Domino, de wandel-groep, het LeerHuis, het KookHuis, verdiepende activiteiten en gespreksgroepen.

Een aantal keren per jaar geven we een wijkbrief uit. Wilt u meer weten, vraag dan naar ons Jaarboekje en de wijkbrief of zie onze website of het kerkblad ‘Kerk op Dordt’.